Wat is het verhaal en thema van deze Exit?

Voor Exit 3 hebben we ervoor gekozen om niet in het heden (Exit 1) te spelen, en ook niet in een dystopische toekomst (Exit 2) maar in het verleden.

Het is juni 1961 en je woont in Riverton, een rustige voorstad van Springfield (IL). Twee maanden geleden is de Amerikaanse invasie in de Varkensbaai mislukt. Sindsdien rommelt het: diplomaten zijn over en weer teruggeroepen, militairen zijn in intensieve training en de kranten staan er vol van dat Chroesjtsjov dit waarschijnlijk niet over zijn kant zal laten gaan.

Zojuist is het luchtalarm afgegaan. Zoals zoveel wijken in de VS heeft die van jou een officiële schuilkelder en een veelgeoefend evacuatieplan. De larp begint op het moment dat jij en je wijkgenoten zich installeren in hun nieuwe onderkomen, zonder dat jullie weten hoe lang het zal duren voordat het sein 'veilig' weer wordt gegeven.

Tijdsbeeld

De jaren '60 waren een andere tijd wat mentaliteit betreft. Zeker in de VS stonden mensen nog met één been in het conservatieve gedachtengoed van de jaren '50, terwijl toch steeds duidelijker werd dat er grote dingen aan het veranderen waren op maatschappelijk vlak.

Bedenk dat de mensen in 1961 nog geen 10 jaar verwijderd waren van Height Ashbury en de hippiebeweging. Op het moment dat we spelen waren dergelijke dingen echter nog nauwelijks aan de orde.

demonstranten

Zaken die speelden

Deze dingen dienen om je een gevoel van context te geven wat tijd betreft.

  • De roep om gelijke behandeling van andere rassen, religies en vrouwen nam toe. De tijd was echter nog steeds uiterst conservatief: het zou nog tot de Civil Rights Act van 1964 duren voordat deze groepen wettelijk gelijke rechten kregen.
  • De Ku Klux Klan was veel meer geaccepteerd dan tegenwoordig. Het werd wel in de gaten gehouden, maar er vonden geregeld moorden en bomaanslagen plaats op gekleurde mensen en linkse activisten. Dit kwam onder meer omdat de overheid zich grotere zorgen maakte om de mogelijke communisten onder deze activisten dan om het aanhoudend racisme.
  • De angst voor het communisme was dan ook enorm. Men was vooral bang dat atoomgeheimen in handen van de Russen zouden vallen. In 1953 werden Julius en Ethel Rosenberg op spionagegronden ter dood gebracht, en hoewel dergelijke vervolging in de jaren '60 afnam bleef de angst bestaan dat met name wetenschappers, beleidsmakers en artiesten de Amerikaanse samenleving zouden ondermijnen in opdracht van de Russen.
  • Begin jaren '50 was ook de tijd waarin senator McCarthy half Hollywood vervolgde wegens vermeende communistische sympathieën. Ook werden burgers gestimuleerd om bijvoorbeeld kennissen aan te geven bij het House Committee of Un-American Activities. In 1961 bestond deze commissie nog steeds en werkte onvermoeibaar aan het vinden van communistische sympathisanten.
  • In Vietnam begon de politieke situatie zorgelijke vormen aan te nemen. Hoewel het nog een aantal jaar zou duren voordat het conflict zou escaleren in de ons bekende oorlog, was het volgens Kennedy na een aantal gefaalde politieke acties belangrijk om ook ergens als overwinnaar uit de bus te komen. De inmenging werd dan ook geïntensiveerd.
  • Er waren in 1961 besprekingen tussen Kennedy en Chroesjtsjov, die helaas op niets uitliepen.
  • De aanleg van de Berlijnse Muur begin augustus 1961.
  • Het was ook de tijd die we allemaal kennen van de felle reclame-uitingen. De welvaart was al vanaf de jaren '50 in een gestage groei. Een huis met tuin in een buitenwijk, een eigen auto, maar ook zaken als wasmachines waren plotseling voor bijna alle gezinnen binnen handbereik. Eén van de grootste reclameindustrieën was de tabaksindustrie: het idee dat roken ongezond is was nog niet erg wijdverspreid.
  • De tegencultuur voor de burgerijke cultuur in deze tijd waren de beatniks: antimaterialistisch, intellectueel en subversief vielen zij op doordat mannen hun haar lieten groeien en een sikje lieten staan, zwarte coltruien, dichtsessies en geflirt met oosterse religies.

Houd er met het maken en spelen van je personage dus rekening mee dat niet alle meningen en gedragingen die we nu als normaal beschouwen sociaal geaccepteerd waren.