Verslag van inkomende communicatie

Hier onder volgt een chronologisch verslag van de communicatie die de bunkers in is gegaan. Om de pagina niet een kilometer lang te laten worden kun je de blokken tekst uit-/in-klappen via de lees meer/minder linkjes.

ZATERDAG - IC 10 JUNI 1961

12:30 - Telefoongesprek

Hier Fort Sheridan, Sergeant Brown, spreek ik met Riverton Bomb Shelter 22?
- ...
Wat is uw naam?
- ....

Dank u. Bij deze ontvangt u instructies.
Sergeant Locksley is toegewezen aan uw bunker, maar is weggeroepen voor dringende zaken elders. Dit betekent dat hij u niet kan leiden bij het uitvoeren van de protocollen. Daarom krijgt u nu toestemming om de envelop met Bunkerprotocol Fase1 te openen en de instructies daar in op te volgen.

De deur van uw bunker wordt over 10 minuten automatisch vergrendeld, daar hoeft u geen verdere actie voor te ondernemen.

Is deze boodschap begrepen?

Mochten er problemen zijn dan kunt u een bericht achterlaten bij de centrale. Mijn naam, nogmaals, is Sergeant Brown.

13:50 - Nieuwsbericht 1 - aankondiging speech president

[nieuwsjingle]

Wij vragen uw aandacht voor een ingelast nieuwsbericht.

In de staat Illinois is een incident geweest en de staat van alarm is afgekondigd. Het Witte Huis heeft een persconferentie aangekondigd en wij schakelen nu over naar onze reporter ter plaatse.

Er is ons toegezegd dat de president zal spreken over de toedracht van het incident in de staat Illinois, het lijkt er echter op dat hij nog op zich laat wachten. Er is net mede gedeeld dat de president nog in beraad is met zijn adviseurs. Zodra wij zicht hebben op een daadwerkelijke toespraak komen we bij u terug. Dit was Jonathan Myers, voor Radio 1 nieuws.

14:00 - Nieuwsbericht 2 - daadwerkelijke speech president

[nieuwsjingle]

Wij vragen uw aandacht voor een ingelast nieuwsbericht.

Zoals eerder bericht is er een incident geweest in de staat Illinois. President Kennedy staat klaar om de pers te woord te staan over de situatie in Illinois. Wij schakelen direct over naar de persconferentie.

[hail to the chief muziekje]

Mijn dierbare Amerikanen,

Vanochtend is mij ter ore gekomen dat er een grootschalig incident is geweest in de staat Illinios, waarbij leger en politie in opperste staat van paraatheid zijn gebracht. Burgers zijn waar mogelijk ondergebracht in schuilkelders en indien noodzakelijk in woonhuizen. Uw overheid wil benadrukken dat de aard en toedracht van dit incident nog onderzocht worden, en we roepen u dan ook allemaal op af te wachten tot dit onderzoek voltooid is en geen geruchten te verspreiden.

Op dit moment in de geschiedenis kan men trots zijn op het burgerschap van de Verenigde Staten: in de gehele wereld staat dit synoniem voor vrijheid, voor kracht, voor verantwoordelijkheid in het bewerkstelligen van vrede en veiligheid binnen en buiten de eigen grenzen. Maar deze veiligheid is nooit vanzelfsprekend. Ondanks de waakzaamheid van burgers en overheid is het altijd mogelijk dat ze in gevaar komt. En dan toont zich pas het karakter van een land. Het is gemakkelijk om dapper te zijn in tijden van zekerheid. Maar het Amerikaanse volk zal zich minstens even dapper tonen in tijden van onrust.

Dan wil ik tot slot graag het woord richten aan de dappere burgers van de getroffen staat. Ik ben trots dat u niet in paniek bent geraakt in het oog van gevaar, maar uzelf en uw dierbaren op ordelijke wijze in veiligheid heeft gebracht in een van de duizenden schuilkelders die uw staat rijk is. Ik ben mij er van bewust dat u liever zou terugkeren naar uw huizen. Ik ben mij er ook van bewust dat u ongetwijfeld veel vragen heeft. Toch moet ik u verzoeken nog even geduld te hebben. Totdat er meer duidelijkheid is bent u het veiligst waar u nu bent. Er wordt met man en macht onderzocht wat er is gebeurd en wat de volgende stappen zullen zijn. Hierin staat uw overheid volledig tot uw beschikking. Mocht duidelijk worden dat er geen gevaar is voor uw gezondheid of welzijn zal het ‘sein veilig’ zo snel mogelijk worden gegeven. Mocht echter blijken dat dit incident een pad opent voor de Verenigde Staten dat verdere consequenties zal hebben, dan staan we daar allemaal samen voor. Ik vraag u dan ook kalm te blijven en de moed die u al zo veelvuldig heeft getoond voort te zetten. Mijn gedachten, en die van al uw mede-Amerikanen, zijn bij u.

Thank you and God bless.

[volkslied]

14:39 - Teleprinter bericht - Gestuurd naar beide groepen

AUTODIN SAT JUN 10 1439CDT
230144 FTSHRDN USILCG
10348 BSRIVT22 USILSF

 

EYES ONLY

Aan: Riverton Bomb Shelter 22
Van: Sergeant Brown

In het licht van de recente ontwikkelingen treedt fase 2 van het Bunkerprotocol in werking. Bij deze heeft u toestemming om de envelop "Bunkerprotocol Fase 2" te openen.

15:15 - Telefoongesprek

U spreekt met de Centrale. Is dit Riverton Bomb Shelter 22?
- Ja.
Ik bel u om de lijst van aanwezigen in uw bunker te ontvangen. Kunt u mij naam en geslacht doorgeven van de mensen die in uw bunker verblijven?
- ...
Ja, alleen naam en geslacht graag.
- ....

15:30 - Nieuwsbericht 3 - kort stukje over Illinois en verder daadwerkelijk 1961 nieuws

[nieuwsjingle]

En dan nu het Radio 1 nieuws van half 4 voor 10 Juni.

Vanmorgen is de staat van alarm afgekondigd voor de staat Illinois. Over de exacte toedracht is nog niets officieel bevestigd. Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat het ziekenhuis in Springfield, Illinois een ongewoon groot aantal opnames te verwerken heeft gekregen. Het zou mogelijk gaan om een besmettelijke ziekte, maar de autoriteiten willen dit bevestigen nocht ontkennen. Zodra er meer duidelijk is wordt er een extra nieuwsbericht ingelast.

In overig nieuws.
De reeks moorden die al twee weken gaande was en strekte over de staten Florida, Tennesse, Illinois, Kansas en Colorado is eindelijk tot een einde gekomen. George York en James Latham, twee soldaten die zonder toestemming hun afdeling in Fort Hood, Texas hadden verlaten zijn gearresteerd bij een wegafzetting ten westen van Salt Lake City.

De overname van Capital Airlines door United Airlines is een feit. Eerder vandaag zijn de partijen het eens geworden over een prijs. Hiermee is United Airlines de grootste commerciele luchtvaartmaatschappij van de wereld geworden.

En dan nu het weer. Het is een prachtige lentedag met temperaturen van rond de 20 graden in de schaduw en 25 in de volle zon. Met een zacht briesje is het goed toeven, maar let op dat u niet verbrandt en denk er aan om genoeg te drinken om uw vochtniveau op peil te houden! Wij wensen u een hele mooie dag!

16:15 - Nieuwsbericht 4 - Aankondiging president speech 2

[nieuwsjingle]

Wij vragen uw aandacht voor een ingelast nieuwsbericht.

Er is inmiddels meer bekend over de situatie in de staat Illinoj waar vanochtend de noodtoestand is afgekondigd nadat er een ongewoon groot aantal mensen opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Het Witte Huis heeft zojuist een officiele toespraak van de president vrijgegeven waarin hij in gaat op de aard van de ramp en de nu te volgen stappen.

[hail to the chief muziekje]

Mijn dierbare medeburgers,

Eerder vandaag moest ik u tot mijn verdriet mededelen dat er een incident is geweest in de staat llinois, waarbij de gezondheid van haar burgers in gevaar gebracht zou kunnen zijn. Nu sta ik voor de nog verdrietiger taak om u mede te delen dat dit inderdaad het geval is.
Er is snel verspreidend virus uitgebroken in de omgeving van Springfield. De exacte aard van het virus is nog niet bekend, maar het is duidelijk dat het zich snel van burger tot burger kan verspreiden en, indien ingeademd, een reeël gevaar voor de volksgezondheid vormt.

Momenteel wordt er door dappere overheidsmedewerkers alles aan gedaan om verdere verspreiding te voorkomen en het gevaar zo snel mogelijk te doen wijken. Tot die tijd blijven alle genomen quarantaine- en afzonderingsmaatregelen van kracht. Veel burgers zitten nu op een veilige plaats waar het gevaar op besmetting miniem is. Wij putten kracht uit die gedachte.

U vraagt zich uiteraard af hoe dit heeft kunnen gebeuren, en als geïnformeerde burgers heeft u zich daar ongetwijfeld al een mening over gevormd.
Aan mij valt dan ook de taak toe u allen mede te delen dat ikzelf, de Secretary of State en Head of Congress momenteel in een spoedberaad zitten. Wij hebben ogenblikkelijk nadat de aard van de gebeurtenissen duidelijk werd Chairman Chroetsjov en het Kremlin ter verantwoording geroepen. Gezien de snelle en plotselinge verspreiding van het virus, lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat het gaat om een natuurlijke uitbraak.

Wij staan zoals altijd geen enkele bedreiging van onze burgers toe. Geen hand, geen vinger zal naar hen worden uitgestoken. Mocht dit een gerichte aanval blijken worden er even gerichte tegenmaatregelen voorbereid.

Laat iedere natie weten, of het nu vriend of vijand is, dat wij bereid zijn elke prijs te betalen en elke last te dragen, elke vriend te steunen en elke vijand te weerstaan om het voortbestaan van onze vrijheid te waarborgen.
Deze natie heeft als taak om het gevaar dat de Soviets vormen voor de wereldvrede, en haar eigen toewijding aan deze wereldvrede, keer op keer onder de aandacht te brengen. Wij zullen hier nooit mee ophouden. Wij zullen doorgaan met onze pogingen om dit samen met de Verenigde Naties op te lossen, maar NIET ten koste van onze eigen vrijheid tot handelen. Wij hebben reeds grote moeite genomen om de verdere verspreiding van alle nucleaire wapens tegen te gaan en zijn immer bereid om voorstellen aan te horen om de spanning aan beide kanten verder weg te nemen.
De mensheid houdt in zijn sterfelijke handen de macht om zowel alle vormen van menselijke armoede als alle vormen van menselijk leven te beeindigen. De revolutionaire overtuiging waarvoor onze voorouders hebben gestreden is nog steeds van kracht: het geloof dat de rechten van de mens niet door de staat worden voortgebracht maar door de hand van God.

Maar, dierbare Amerikanen, laat er geen twijfel over bestaan dat we vandaag mogelijk een moeilijke en gevaarlijke weg zijn ingeslagen. Niemand zal precies kunnen voorzien waar deze weg naartoe zal leiden, en welke offers deze zal vragen. Er kunnen vele maanden van zelfdiscipline in het verschiet liggen- maanden waarin ons geduld en onze wil vele malen op de proef kunnen worden gesteld. Maar het is juist deze wil en discipline waarvan ik weet dat u haar bezit.
Wellicht volgen er maanden waarin nieuwe dreigementen en acties ons bewust zullen maken van een dreigend gevaar. Maar wij weten allen dat het het grootste gevaar zou zijn om niets te doen.

Ik vraag u allen om kracht en vastberadenheid in deze tijden.

Thank you and God bless

[volkslied]

16:55 - Teleprinter bericht - Gestuurd naar beide groepen

AUTODIN SAT JUN 10 1655CDT
230144 FTSHRDN USILCG
10348 BSRIVT22 USILSF

CONFIDENTIAL
1.4(a)

EYES ONLY

ER ZIJN VIER UUR GEPASSEERD
SINDS INSLUITING. ZING HET
VOLKSLIED OM HET MOREEL HOOG TE
HOUDEN EN BEDENK: DE PRESIDENT
WAAKT OVER ONS

CONFIDENTIAL

17:15 - HAMradio conversatie

K9ADX: Dit is Kilo Nine Alpha Delta Xray aan Whiskey Nine Tango Uniform Foxtrot, ik ben van frequentie gewisseld naar 4.6.3 Megaherz. Laat me weten als jij er ook bent.
K9ADX: Dit is Kilo Nine Alpha Delta Xray aan Whiskey Nine Tango Uniform Foxtrot, ik ben van frequentie gewisseld naar 4.6.3 Megaherz. Laat me weten als jij er ook bent.
W9TUF: Dit is Whiskey Nine Tango Uniform Foxtrot aan Kilo Nine Alpha Delta Xray, ik ben nu ook op 4.6.3. Megaherz en de ontvangst is nu inderdaad vele malen beter.
K9ADX: Wat ik wilde vragen, heb je het ook gehoord over dat gedoe in Springfield?
W9TUF: Ja, wat een drama. Ik hoop dat je daar geen familie hebt?
K9ADX: Nee, gelukkig niet. Ik hoorde wel dat Alpha Delta Nine Tango Tango er een zus heeft zitten, maar hij wist nog niet of ze daadwerkelijk veilig is.
W9TUF: Laten we het voor hem hopen. Goed, ik laat de anderen nog even weten over de nieuwe frequentie. Seven three.
K9ADX: Seven three

17:45 - HAMradio conversatie

NP9AS: CQ CQ CQ, November Papa Nine Alpha Sierra. Bedankt Whiskey Nine Tango Uniform Foxtrot voor de QSY naar 4.6.3 Megahertz, nu kan ik nog HAMs bereiken. Ik heb hulp nodig. Mijn kat kan mijn gedachten lezen! Hij is net een blokje om, maar hij kan zo terug komen dus ik heb niet veel tijd. Wie kan mij helpen? Hoe blokkeer ik zijn krachten?
AL9OP: Dit is Alpha Lima Nine Oscar Papa aan November Papa Nine Alpha Sierra. Ik weet niet of dit ook werkt tegen katten, maar tegen aliens en radiogolven heeft het zich voor mij meermalen bewezen. Gewoon een hoedje vouwen van aluminiumfolie. Blokkeert alles.
NP9AS: Bedankt voor de tip, ik koop meteen een nieuwe rol. Seven Three
AL9OP: Seven Three

18:35 - Nieuwsbericht 5 - Ultimatum voor de Russen, Radio 3 i.p.v. Radio 1

[nieuwsjingle]

Wij vragen uw aandacht voor het volgende nieuwsbericht betreffende de noodtoestand in Illinois.

De onderzoekscommissie ingesteld door de US Secretary of State acht het afdoende bewezen dat het vrijkomen van datgene wat nu al het Springfield-virus wordt genoemd, een gecoördineerde en geplande daad was. Volgens de onderzoekscommissie staat verder vast dat Russische agenten betrokken zijn geweest bij het verspreiden van dit virus. President Kennedy heeft in een spoedberaad met Chairman Croetsjov officieel medegedeeld dat dit wordt gezien als een laffe biologische aanval op Amerikaans grondgebied.

De president heeft het Kremlin tot 12 uur vannacht de tijd gegeven om zeggenschap af te leggen over dit incident, met formele excuses en maatregelen te komen en onmiddelijke verdere onderhandelingen te openen. Indien het Kremlin niet aan deze eis tegemoet komt zal de Verenigde Staten zich gedwongen voelen om deze weigering te interpreteren als een aanzet tot verdere agressie en met een gepaste reactie te komen.

We hebben een aantal personen gevraagd naar hun mening over de huidige situatie in Illinois. Allereerst aan het woord is Dick Simons, een veteraan van twee oorlogen en gedecoreerd met het Paarse Hart wegens verwondingen opgelopen in de Koreaanse oorlog.

Wat de hele wereld in het algemeen, en de Commies in het bijzonder, zich moeten beseffen, is dat Amerika dit soort daden van niemand tolereert. We zullen niet gewoon blijven toekijken terwijl onze burgers en onze levensstijl op ons grondgebied worden bedreigd. Ik weet hoe dit in mijn tijd ging, en zo gaat het nog steeds. Ik denk dat Amerika snel en krachtig zal optreden tegen de vijanden van de democratie. Laat de hele wereld weten dat de Amerikaanse Droom springlevend is in ons allemaal, of we nu in Illinois of Washington dit drama doormaken. Amerika wacht niet af en Amerika rent niet weg. These colors do not, will not, run.

Dappere woorden van een gedecoreerd veteraan. Niet iedereen kijkt echter zo vooruit naar een mogelijke oorlog. Aan het woord is Marianne Jamesson, moeder van vijf kinderen waarvan 3 dienstplichtige jonge mannen.

Het is verschrikkelijk, wat er in Illinois aan de hand is. Natuurlijk voor de mensen daar die in de rats zitten in hun bunkers, maar wat te denken van alle gezinnen die vaders en zoons hebben die straks misschien wel uigezonden worden naar Rusland! Ik moet er niet aan denken dat onze jongens daar in het verre land iets overkomt. Nee, ik hoop echt dat dit alles met een sisser af loopt.

Het is duidelijk: Iedereen leeft mee met de betrokkenen, maar niet iedereen is het eens over het te volgen pad. Radio 3 leeft mee met de getroffenen en hun familie en wenst hen veel sterkte met deze situatie.

19:02 - Teleprinter bericht - Gestuurd naar beide groepen

AUTODIN SAT JUN 10 1902CDT
230144 FTSHRDN USILCG
10348 BSRIVT22 USILSF

 

CONFIDENTIAL
1.4(a)

EYES ONLY

 

ER ZIJN ZES UUR GEPASSEERD
SINDS INSLUITING. SPEEL EEN
GEZELSCHAPSSPEL.

CONFIDENTIAL

21:40 - HAMradio conversatie

AA4HN: CQ CQ CQ. Dit is Alpha Alpha Four Hotel November met een belangrijk bericht. Geloof niet alles wat de overheid zegt. De Russen zijn er niet op uit ons aan te vallen. Zij willen de eersten of enigen zijn om contact te leggen met buitenaards leven. De Verenigde Staten zoekt alleen naar excuses om de Russen dit onmogelijk te maken en beschuldigt Rusland er van kernwapens te hebben alleen maar om hen dan aan te kunnen vallen met wapens die van ons belastingeld zijn betaald! Het is een complot! Geloof niet alles wat de overheid zegt, maar gebruik je eigen verstand en zoek de waarheid. Seven Three, ik blijf nog even uit luisteren.

K9ADX: Dit is Kilo Nine Alpha Delta Xray aan Alpha Alpha Four Hotel November. Ik ben het niet helemaal met je eens. Ik denk niet dat een wedstrijd om aliens de reden is voor die kernwapens. Ik ben het er wel mee eens dat onze overheid ook niet alles is. Kennedy doet wel zo verheven en alsof wij het beste volk allertijden zijn, maar onze overheid is ook niet onschuldig! Wat dacht je van al die laboratoria waar proeven worden gedaan met enge ziektes vor biologische oorlogvoering? Vergeet die bommen en nucleaire oorlog maar; de Russen sterven straks allemaal ellendig en stikkend in hun eigen opgehoeste bloed! Doe mij dan maar een bom. Laten we hopen dat de Russen niet zo achterbaks zijn als onze eigen overheid. Seven Three.

K4MP: Dit is Kilo Four Mike Papa inhakend op het bericht van Kilo Nine Alpha Delta Xray. Dat van die laboratoria met biologische wapens in de vorm van ziektes klopt. Een oom van mij kende iemand die gewerkt heeft bij BayVir Research. Er wordt daar onderzoek gedaan naar virussen. In de tijd dat hij daar ontslag nam waren ze net een nieuw project aan het opzetten met een virus dat door de lucht verspreidt. Dat project had echt zo'n militaire codenaam, iets als Project SF-280 of zo. Hij heeft niet meegekregen wat voor symptomen het virus precies veroorzaakt maar het had wel tot doel om vijandelijke troepen uit te schakelen.

W9TUF: CQ CQ CQ Whiskey Nine Tango Uniform Foxtrot aan iedereen die luistert. Laten we niet te hard van stapel lopen, Kilo Four Mike Papa. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat iemand zomaar zoveel informatie naar buiten mag brengen als het echt gaat om een geheim overheidsexperiment. Dus ik twijfel aan de betrouwbaarheid van je bron.

22:01 - Teleprinter bericht - Gestuurd naar beide groepen

AUTODIN SAT JUN 10 2201CDT
230144 FTSHRDN USILCG
10348 BSRIVT22 USILSF

 

CONFIDENTIAL
1.4(a)

EYES ONLY

ER ZIJN NEGEN UUR GEPASSEERD
SINDS INSLUITING. ZWAAI DE ARMEN
20 KEER ROND EN DRAAI 20 CIRKELS
MET DE HEUPEN.

CONFIDENTIAL

22:40 - HAMradio conversatie

K9ADX: Dit is Kilo Nine Alpha Delta Xray, voor November Hotel Nine Echo Whisky.
NH9EW: Kilo Nine Alpha Delta Xray, hier November Hotel Nine Echo Whisky, lang niet gesproken, hoe gaat het?
K9ADX: Prima, net promotie gemaakt op het werk. Ik heb een stuk meer vrijheid nu.
Maar ik zit hier bovenop het nieuws over Springfield. Ik hoor net van een goede bron dat de verspreiding van het virus minder snel gaat dan ze eerst dachten, dus dat lijkt me goed nieuws. Maar, waar ik je voor opriep, jij had toch wat contacten bij de ambassade?
NH9EW: Nou ja, laten we zeggen dat ik nog wel eens wat geruchten op vang. Je wilt zeker weten of Rusland al gereageerd heeft op dat ultimatum van Kennedy?
K9ADX: Precies!
NH9EW: Eigenlijk weet ik niet veel meer dan jij. Ik kan al de hele dag niemand bereiken op de ambassade, dus zeg het maar. Mij lijkt het geen goed teken. Maar ik wacht maar gewoon af, over krap anderhalf uur loopt het ultimatum af en horen we het wel op het nieuws.
K9ADX: Ja, er zit niets anders op denk ik. Ik ga nog even een blokje om, seven three.
NH9EW: Seven three, ik blijf nog even luisteren.

00:03 - Nieuwsbericht 6 - Het ultimatum is verlopen

[nieuwsjingle]

Wij vragen uw aandacht voor een ingelast nieuwsbericht

Zojuist is het ultimatum dat president Kennedy aan de Russische regering had gesteld met betrekking tot het vrijkomen van het Spingfield-virus, verlopen.

Volgens een woordvoerder van het Witte Huis ontkent Chairman Chroestjov vooralsnog iedere betrokkenheid bij de aanval. Wel heeft hij toegezegd zijn medewerking te verlenen aan eventueel verder onderzoek, en een eigen interne procedure in werking te zetten. Daarnaast heeft het Kremlin formeel zijn deelneming betuigd aan de personen die onder de verspreiding van het virus te leiden hebben gehad.

De overheid heeft aangegeven dat dit wat hen betreft niet genoeg is. Om voornoemde woordvoerder te citeren: "de Russen kunnen verder ontkennen wat ze willen, dat virus is door Russische handen losgelaten. De onderste steen zal boven komen".

Momenteel is de president in spoedberaad met onder meer de legerleiding om zich te beraden op verdere stappen tegen de USSR. Volgens de woordvoerder worden verscheidene krachtige signalen overwogen, die mogelijkerwijs de balans permanent zullen doen doorslaan. De president heeft aangekondigd nog vannacht het land te willen toespreken.

Een groot aantal mensen door heel Amerika heeft al dekking gezocht in diverse bunkers, de verwachting is dat dit aantal na dit nieuwsbericht snel zal toenemen.

Voor nu stoppen wij ons muziekprogramma en wensen u een fijne nacht. Morgen zijn we er weer met meer goede muziek. Uiteraard zenden wij de verwachte rede van de president nog wel direct uit.

00:06 - Teleprinter bericht - Gestuurd naar beide groepen

AUTODIN SUN JUN 11 0006CDT
230144 FTSHRDN USILCG
10348 BSRIVT22 USILSF

 

EYES ONLY

Aan: Riverton Bomb Shelter 22
Van: Sergeant Brown

Om u voor te bereiden op de tijd
die komen gaat, treedt fase 3 van
het Bunkerprotocol in werking.
Bij deze heeft u toestemming om
de envelop "Bunkerprotocol Fase
3" te openen.

00:06 - HAMradio conversatie

NH9EW: CQ CQ CQ hier November Hotel Nine Echo Whisky aan iedereen die nog op is. Wat betekent dit laatste nieuwsbericht over de Illinois-crisis? Zijn we nu in oorlog? Is het dan toch zo ver gekomen?
K9ADX: Hier Kilo Nine Alpha Delta Xray aan November Hotel Nine Echo Whisky. Ja, meid, het is zo ver, helaas. Ik ga mijn bunker opzoeken, het noodpakket lag al klaar. Als je slim bent doe jij dat ook. Hopelijk spreken we elkaar wanneer dit allemaal voorbij is. Eight Eight.

00:28 - Nieuwsbericht 6 - Aankondiging president speech 3

[nieuwsjingle]

Dames en heren, bedankt dat u nog bij ons bent op dit late uur. Wij vragen uw aandacht voor de verwachte toespraak van de president.

[hail to the chief]

Dierbare medeburgers,

Wees u ervan bewust dat mijn gedachten in deze tijden volledig bij u, het Amerikaanse volk, zijn en met name bij de burgers die nog steeds in onzekerheid verkeren over hun gezondheid en die van hun dierbaren. Hun standvastigheid, geduld en kracht zijn roerend en zullen nog lang naklinken in de geschiedenis. Vandaag is een dag waarin ik u allen oproep deze eigenschappen eens te meer tentoon te spreiden.

Wij verlangen niet naar een oorlog met de Sovjet-Unie. Wij zijn een vreedzaam volk dat er slechts naar verlangt om met andere volkeren in vrede samen te leven.

Conflicten zijn echter moeilijk te beslechten of zelfs te bespreken in een sfeer van intimidatie. Daarom moet en zal de meest recente bedreiging door de Sovjet-Unie - of ongeacht welke bedreiging ook maar die onafhankelijk of in reactie op onze daden wordt geuit - met vastberadenheid tegemoet worden getreden. Elke vijandige stap waar ook ter wereld die de veiligheid en vrijheid bedreigt van de VS of andere landen waarmee wij ons verbonden voelen zal worden beantwoord met gepaste actie.
Wij kunnen het ons niet veroorloven hen te tarten met zwakte. Als onze wapens toereikend zijn buiten enige twijfel kunnen wij er immers zeker van zijn dat die wapens nooit zullen worden gebruikt.

Nu roept trompetgeschal ons wederom op - niet als een kreet om de wapens op te nemen, ook al hebben wij wapens nodig, niet als een oproep tot de strijd, hoe gevechtsklaar wij ook zijn, maar als een roep om de last te dragen van een schemerstrijd, jaar in jaar uit, ‘verheugd in tijden van hoop, geduldig in tijden van beproeving’ - een strijd tegen de gemeenschappelijke vijanden van de mensheid: tirannie, armoede, ziekte en oorlog op zich.
Kunnen wij tegen deze vijanden een geducht en wereldwijd wapen smeden - het noorden en het zuiden, het oosten en het westen - dat een vruchtbaarder leven voor de hele mensheid veilig kan stellen? Gaat u meedoen aan die historische opdracht?

In de hele wereldgeschiedenis is slechts enkele generaties de rol vergund van de verdediging van de vrijheid in het uur van haar grootste bedreiging. Ik deins voor de deze verantwoordelijkheid niet terug. Integendeel, ik verwelkom haar. Ik geloof niet dat iemand van ons van plaats wil ruilen met andere mensen of mensen van een andere generatie. De energie, het vertrouwen, de toewijding die wij wijden aan deze inspanning?zullen onze natie en allen die haar dienen verlichten en de gloed van dat vuur zal de wereld verlichten.

In uw handen, mijn landgenoten, nog meer dan in de mijne, zal het uiteindelijke succes of het falen van deze tocht liggen.Sinds de stichting van dit land is elke generatie Amerikanen opgeroepen te getuigen van hun nationale loyaliteit. De graven van jonge Amerikanen die gehoor gaven aan de oproep om het land te dienen liggen overal ter wereld.

Van hen aan wie veel wordt gegeven wordt ook veel gevraagd. En als ergens in de toekomst de Hoge Raad van de geschiedenis ieder van ons zal beoordelen, zal het oordeel of wij in ons korte leven onze verantwoordlijkheden jegens de Staat zijn nagekomen, worden afgemeten aan de antwoorden op de volgende vier vragen.

Ten eerste: waren wij werkelijk moedige mensen? - met de moed om onze vijanden te trotseren maar ook de moed om ook onze bondgenoten te trotseren?
Ten tweede: hadden wij werkelijk inzicht? - met een scherpe kijk op zowel toekomst als verleden - in onze eigen vergissingen en die van anderen?
Ten derde: waren wij werkelijk integer? -, mensen die nooit wegliepen voor hetzij de beginselen waarin zij geloofden hetzij de mensen die daarin geloofden, mensen die zich noch door financieel gewin noch door privéomstandigheden lieten afleiden van de naleving van onze plechtige opdracht?
Ten slotte: waren wij werkelijk toegewijd, met een eer die niet was verpand aan een enkel individu of een enkele groep en die niet in gevaar werd gebracht door een persoonlijke verplichting of een privédoel maar uitsluitend was toegewijd aan het dienen van de publieke zaak en het nationale belang?

Het pad dat wij voor vandaag hebben gekozen is risicovol zoals elk ander pad, maar het is het pad dat het meest overeenkomt met onze aard en moed als een natie en met onze verplichtingen overal ter wereld. De prijs van de vrijheid is altijd hoog, maar Amerikanen hebben die prijs altijd betaald. Eén pad dat wij nooit zullen kiezen is het pad van overgave of onderwerping.
Ons doel is niet de overwinning van macht maar de rechtvaardiging van het goede; geen vrede ten koste van vrijheid maar zowel vrede als vrijheid, op ons halfrond en, naar wij hopen, in de hele wereld.

Als het God behaagt zal dat doel worden bereikt.

Thank you and good night

[volkslied]

ZONDAG - IC 11 JUNI 1961

09:00 - Nieuwsbericht 7 - kort stukje over Illinois en verder daadwerkelijk 1961 nieuws

[nieuwsjingle]

Goedemorgen, het is 9 uur en Radio 1 heet u welkom om deze spannende 11 juni. Hopelijk heeft u ondanks alle ontwikkelingen een goede nachtrust gehad. Wij bieden u vandaag weer een non-stop muziekprogramma, wellicht kan dat de spanning van deze dag een beetje doorbreken. Alvorens we daarmee beginnen, volgt eerst het ochtendnieuws van 9 uur.

Vannacht om 12 uur verliep het ultimatium dat president Kennedy had gesteld aan Chairman Chroestjov om te komen met een adequate reactie betreffende de uitbraak van het Springfield-virus. De reactie van het Kremlin werd niet als voldoende beoordeeld door Het Witte Huis. Amerika en de USSR staan op het randje van wat wel eens de Derde Wereldoorlog zou kunnen worden.

Er wordt nog gezocht naar manieren om dit conflict vreedzaam te laten eindigen maar overal in Amerika worden legereenheden in verregaande staat van paraatheid gebracht.
Ondertussen gaat het onderzoek naar de exacte gebeurtenissen in Springfield en de aard van het virus zelf onverminderd door.

Inmiddels zijn er zeker 116 mensen opgenomen waarvan wordt aangenomen dat ze besmet zijn met het virus en er dienen zich nog steeds nieuwe gevallen aan. Er zijn op dit moment nog geen patienten overleden aan de gevolgen van het virus, maar artsen vrezen dat dat wel eens snel zou kunnen veranderen.

In ander kort nieuws, na de Verenigde Staten en Groot Brittanie volgt nu ook Duitsland met het algemeen beschikbaar maken van de anticonceptiepil voor haar burgers. Ondanks protesten van diverse groeperingen is dit middel nu op recept verkrijgbaar.

In Groot Brittanie is de SS Canberra uitgevaren, de grootste trans-atlantische oceaanlijner die gebouwd is sinds de Tweede Wereldoorlog. Hij zal varen van SouthHampton naar Australie. Aan boord is ruimte voor 2198 passagiers en het gevaarte weegt ruim 45000 bruto ton.

En dan nu het weer. Het lijkt er op dat het weer zich heeft aangepast aan de politieke situatie in de wereld. Na de overvloedige zon van gisteren wordt het vandaag een grijze en nevelige dag met temperaturen van nog wel ongeveer 25 graden. Er is zowel kans op het doorbreken van de zon als op flinke regen- of onweers-buien.

Radio 1 zal nu beginnen met het muziekprogramma voor vandaag. Wij hopen dat we uw dag hiermee een stuk aangenamer kunnen maken ondanks de serieuze situatie waarin wij ons momenteel bevinden.

11:15 - Nieuwsbericht 8 - Er is een verdachte

[nieuwsjingle]

We vragen uw aandacht voor het volgende ingelaste nieuwsbericht.

De afgelopen nacht is door de president langdurig overlegd met het Kremlin met betrekking tot het ultimatum en de situatie in Illinois. Hij heeft hierbij, geheel in lijn met zijn publieke toespraak van dezelfde nacht, duidelijk gemaakt dat de Verenigde Staten een oorlog niet zullen schuwen indien het Kremlin geen sterker teken van goede wil laat zien met betrekking tot de toedracht van het incident.

In overleg met de Russische veiligheidsdienst KGB is er een potentiele verdachte gevonden. Het zou gaan om een KGB-agent waarmee het Kremlin het contact al enige tijd geleden is verloren, en die enige achtergrond heeft in de virologie. De Russische overheid acht de kans aanzienlijk dat deze man tot een dergelijke aanslag in staat is.
De naam en verdere gegevens van de verdachte zijn volledig overgedragen en bij uw autoriteiten bekend. De Veligheidsdienst stelt momenteel alles op alles om deze verdachte te lokaliseren.

Het Pentagon laat weten dat het leger in een verhoogde staat van paraatheid blijft en houdt rekening met de mogelijkheid dat de Russische veiligheidsdienst toch meer betrokken is bij het incident dan nu lijkt.

In Springfield, en een 40-mijl radius daaromheen is de noodtoestand nog steeds onverminderd van kracht vanwege de kans op besmetting met het Springfield-virus. De situatie van de meeste patienten is langzaam aan het verbeteren, maar in het ziekenhuis van Springfield zijn zojuist twee patienten overleden, waaronder een zwangere vrouw. Radio 1 leeft mee met de nabestaanden.

Wij danken u voor uw aandacht.

00:06 - Teleprinter bericht - Alleen gestuurd naar groep A

AUTODIN SUN JUN 11 1203CDT
023511 PNTAGN USVIARL
10348 BSRIVT22 USILSF

 

CONFIDENTIAL
1.4(c)

EYES ONLY

VAN: LUITENANT JOHNSON
AAN: RIVERTON BOMB SHELTER 22, W
DEWITT

We kunnen bevestigen dat de
gezochte KGB-agent NIET in uw
bunker aanwezig is. Verdere
inlichtingen zullen via de
gebruikelijke kanalen worden
verstrekt.

CONFIDENTIAL

12:21 - Nieuwsbericht 9 - De verdachte is omgekomen bij arrestatie

[nieuwsjingle]

Wij vragen uw aandacht voor het volgende ingelaste nieuwsbericht.

Het Witte Huis heeft bekend gemaakt dat de verdachte Russische KGB-agent waar de afgelopen uren naarstig naar is gezocht in verband met het Springfield-virus, is omgekomen tijdens een poging hem te arresteren.

Inmiddels is zeker dat de aanslag met het Springfield-virus is gepleegd door Bogdan Deznyov, die zes jaar lang voor de KGB werkte als expert op het gebied van de militaire inzet van virussen. Ongeveer een jaar geleden zou Deznyov spoorloos zijn verdwenen. Onderzocht wordt nog hoe hij zich toegang tot de VS heeft kunnen verschaffen.

De verdachte had zich volgens de Veiligheidsdiensten gebarricadeerd in zijn woning en bestookte de politie met zelfgemaakte projectielen, zogenoemde molotovcocktails. Na een kortdurende belegering heeft een speciaal arrestatieteam zich toegang verschaft tot de woning. Deznyov is tijdens deze inval door meerdere kogels getroffen en overleden op weg naar het ziekenhuis.

Identificatie door medewerkers van het Russiche consulaat bevestigt dat het om de gezochte persoon gaat. Uit in de woning in beslag genomen paperassen blijkt dat Deznyov de aanslag zorgvuldig heeft gepland.

Ondertussen ontkent Chairman Chroestjov nog steeds dat de KGB of de Russische overheid in welke vorm dan ook op de hoogte was van Deznyovs plannen. Het Kremlin laat weten de huidige nucleaire situatie te precair te vinden om een dergelijk incident te riskeren.

Over de verdere consequenties van dit incident zal de komende dagen verder onderhandeld worden door het Witte Huis en het Kremlin. Wel is overeengekomen geen militaire acties te ondernemen zo lang het onderzoek naar de besmetting voortduurt.

In het huis van Deznyov werd een dossier met informatie over het vrijgelaten virus aangetroffen. Daaruit bleek onder andere dat het virus veel minder besmettelijk is dan eerder gedacht. Dit correspondeert met de gelijktijdige conclusie van de Communicable Disease Centres dat de meeste zieken waarschijnlijk direct zijn blootgesteld aan het virus en maar een kleine minderheid van de patienten via andere mensen zijn besmet.
Bovendien blijkt uit de gevonden informatie dat het ziekteverloop milder zou zijn dan was aangenomen, waardoor er alleen levensgevaar dreigt voor extreem kwetsbare groepen.

Op dit moment wordt de gevonden informatie door deskundigen gecontroleerd. Zodra de bevestiging binnen is verwacht het Pentagon dat zij de noodtoestand kunnen intrekken en het openbare leven kan worden hervat. Volgens regeringsbronnen is de goede afloop deels te danken aan het uitstekend en ordelijk verlopen van het evacuatie- en afzonderingsbeleid.

In een korte reactie liet de Secretary of State weten: "Alle Amerikanen, maar met name de burgers van Illinois die de afgelopen dagen zo veel in onze gedachten zijn geweest, zullen rustiger kunnen slapen nu zij weten dat de man die in staat was tot het plegen van zo’n lafhartige daad niet langer vrij rondloopt."

Wij danken u voor uw aandacht.

12:43 - Teleprinter bericht - Gestuurd naar beide groepen

AUTODIN SUN JUN 11 1243CDT
230144 FTSHRDN USILCG
10348 BSRIVT22 USILSF

 

CONFIDENTIAL
1.4(c)

EYES ONLY

AAN: RIVERTON BOMB SHELTER 22
VAN: SERGEANT BROWN
HET SEIN VEILIG IS ZOJUIST
GEGEVEN. UW BUNKER IS GEOPEND EN
U BENT VRIJ TE VERTREKKEN.

DE KOMENDE DAGEN ZULT U BENADERD
WORDEN DOOR MILITAIRE OFFICIEREN
VOOR DEBRIEFING.

IN DE TUSSENTIJD IS HET IN HET
BELANG VAN DE STAAT EN NATIONALE
VEILIGHEID DAT U MET NIEMAND
SPREEKT OVER UW ERVARINGEN EN
MILITAIRE INFORMATIE DIE U
TIJDENS UW UREN IN DE BUNKER
ONDER OGEN HEBT GEKREGEN.

THANK YOU AND GOD BLESS.

CONFIDENTIAL

12:45 - Nieuwsbericht 10 - De noodtoestand is ingetrokken

[nieuwsjingle]

Wij vragen uw aandacht voor het volgende ingelaste nieuwsbericht.

De natie haalt opgelucht adem. Zojuist is door het Pentagon de noodtoestand ingetrokken. De Communicable Disease Centres laten weten dat het voor burgers in Illinois en Springfield weer veilig is om de straten te betreden. Wel wordt aangeraden om extra zorg te dragen voor een goede persoonlijke hygiene en bij plotselingen heftige hoofdpijn direct contact op te nemen met de huisarts.

Radio 1 feliciteert u met deze uitkomst en wenst iedereen een prettige dag.

Wist je dat...

 • ... de (langdradige) speeches van de president gebaseerd zijn op daadwerkelijke speeches van Kennedy? Het waren zelfs grotendeels gewoon vertalingen.
 • ... de speeches het enige was dat van te voren opgenomen was?
 • ... veel nieuwsberichten op het evenement zelf nog zijn geschreven? (6 van de 10)
 • ... er twee keer een nieuwsbericht in zat waarin daadwerkelijk nieuws uit juni 1961 gebruikt is?
 • ... de rare gesprekken over katten en aluminiumfolie van "hams" (radioamateurs) waren?
 • ... Seven Three 'best regards' betekent?
 • ... Eight Eight 'love and kisses' betekent?
 • ... QSY een 'frequency change' aan geeft?
 • ... deze codes "92 code" en "Q code" genoemd worden?
 • ... en deze codes nog uit de tijd van morse en telegrafen komen, toen volzinnen veel werk waren?
 • ... de spelleiding heel blij was met de goede internetverbinding om dit soort dingen nog op te kunnen zoeken?
 • ... de spelers 25 uur lang in de gaten zijn gehouden?
 • ... hierbij 9 camera's, 14 microfoons, 3 mengtafels, 3 schermen, 6 speakers, 3 koptelefoons en 744,5m kabel is gebruikt?
 • ... er 'voor het geval dat' nog 897,5m extra was meegenomen?
 • ... de gebruikte kabel bestond uit 237,5m videokabel, 31m stroomkabel, 70m netwerkkabel, 50m telefoonkabel en 356m audiokabel?
 • ... de AUTODIN Teleprinter gewoon een kassabonnenprinter was?
 • ... de spelers gevriesdroogd eten en 'blikvoer' hebben gegeten terwijl de spelleiding buiten zat te genieten van een pizza?
 • ... de spelersgroep zonder keuken een brakke magnetron en geen stromend warm water had?
 • ... de spelleiding uberhaupt geen magnetron of water had (behalve uit een jerrycan)?
 • ... een pizza dan best logisch is?
 • ... de ietwat luxere lunch op zondag bedoeld was om het allemaal weer goed te maken?
 • ... dit de meest luxe Exit tot nu toe was voor de spelleiding?
 • ... zij nu namelijk 2 slaapzalen hadden voor 4 personen (een voor techniek, een voor eten en slapen) in plaats van een krap sanitairgangetje voor 6?
 • ... zij zelfs naar buiten konden om even een luchtje te scheppen?
 • ... uit beide groepen er mensen hebben aangegeven dat de hitte in hun 'bunker' bij droeg aan de sfeer?
 • ... het leuk was om te zien wat voor verschillen er waren tussen groep A en groep B?

Verschillen tussen groep A en B

De centrale belt om de lijst van aanwezigen in de bunker op te vragen. Naam en geslacht graag. Groep A heeft de namen geordend per familie. Groep B heeft gewoon een random volgorde.

In groep A leek de sfeer uitbundiger en werd het volkslied significant vaker (en zuiverder) gezongen dan in groep B, waar de sfeer grimmiger was.

De eerste speech van de president komt op de radio. Bijna iedereen in groep A gaat staan. In groep B blijft zo'n beetje iedereen zitten. Maar na de speech gaat groep B in gebed.

Groep A richt een raad op....

4 uur na insluiting, zing het volkslied. Groep A begint meteen vol enthousiasme te zingen. Groep B krijgt een speech van de vader van het middenklassegezin en begint daarna met zingen.

Groep A leek het volkslied behoorlijk goed uit het hoofd te kennen. Bij groep B vroeg de spelleiding zich op een gegeven moment af wat ze in hemelsnaam met de ingelijste tekst van het volkslied aan het doen waren... spiekbriefjes maken!

Om ongeveer 16:30, 4 uur en 45 minuten na insluiting, wordt het eerste fysieke geweld gebruikt in groep B. De dokter komt op voor de eer van zijn vrouw en slaat de knul die haar een trut heeft genoemd tegen de grond.

Om 18:30 zijn beide groepen aan het eten.

Om 20:50 wordt groep B gebeld om meer uitleg te geven over het Springfield-virus. De dokter neemt het gesprek aan, maar wil daarna niets loslaten aan zijn bunker-genoten, wat niet helemaal in goede aarde valt. Ook groep A wordt gebeld, daar wordt alles netjes doorgegeven door de man van het kinderloze echtpaar.

Om 21:44 vindt de volgende escalatie plaats in groep B. De dokter en de vader van het middenklassegezin hebben een treffen.

Zo tussen 21:00 en 22:00 hebben de mensen in groep B een mooie off-camera plek gevonden voor spel: achter de bar. De spelleiding vraagt zich een half uur lang af of de zoon uit het middenklassegezin is vermoord achter die bar, omdat hij zo lang weg blijft.

In groep B komt uit dat de zoon van het middenklassegezin een meisje heeft verkracht. In groep A is er drama omtrent de zwangerschap van een van de dames en het gebruik van de pil (ondanks de kinderwens van haar man) door de vrouw van het kinderloze echtpaar.

Om 22:00 begint groep A, volgens protocol, de bedden op te maken. De spelleiding vraagt zich af of ze nu serieus al naar bed gaan. Ze zouden toch wel weten dat het spel nog door mag gaan? Gelukkig gaat men nog niet echt naar bed. In groep B worden de bedden nog niet neergelegd.

Om 23:40 wordt er in groep B gedanst op de muziek van de radio.

Na het lezen van protocol deel 3 besluit groep A om dan ook meteen maar de intelligentietest te doen. Hoewel deze wordt onderbroken door een nieuwsbericht en de derde speech van de president, wordt toch het volle uur voor die test genomen. Groep B kijkt niet om naar de test.

Rond 00:20 begint groep B de bedden klaar te maken. Hierbij wordt van tafels een 'omheining' gemaakt om de (eer van de) vrouwen te beschermen tegen een zekere verkrachter. Om 00:48 gaat het licht uit. Groep A is dan nog bezig met de intelligentietest. Omdat groep B zo 'vroeg' naar bed gaat besluit de spelleiding om de volgende dag het eerste nieuwsbericht dan iets later te doen zodat er nog tijd is voor wat meer spel voordat er melding wordt gemaakt van een verdachte.

Op zondag om 10:00 worden er stoelen in rijen gezet in groep B voor een mis. Groep A loopt voor op het protocol qua bedden opruimen, en gaat braaf aan de ochtendgymnastiek.

Om 11:00 ontploft er iets in groep A als blijkt dat de leider van de sekte van "Het Ware Woord" bij een initiatie 2 jongemannen zou hebben vermoord, waarvan een de verloofde was van een toevallige voorbijganger (v) die ook in deze bunker zit. De sekteleider mag niet deelnemen aan de ochtendmis.

Om 11:10 wordt in groep B de geweldsinstructie geopend en voorgelezen. De soldaat (toevallige voorbijganger) heeft echter de codes van het kluisje achterover gedrukt, dus het koffertje (met wapen en handboeien) wordt niet geopend.

Na het ontbijt besluit groep A het gedachtenexperiment te doen. Zij kennen scores toe aan de genoemde personen en besluit zo, democratisch, wie er wel en niet de bunker in zouden mogen. Groep B doet het gedachtenexperiment om 11:40 met 1 vrouw. Zij zijn vooral lang aan het discussieren over hoe ze het aan gaan pakken en selecteren uiteindelijk maar 6 mensen die de bunker in mogen want ondertussen een van de toevallige voorbijgangers (een simpele huisvader) verzet zich tegen de manier waarop dit gaat en trekt de Amerikaanse vlag van de muur. Waarna hij tegen de grond wordt geworsteld en hem wordt verboden nog bij de vlag in de buurt te komen.

Na het nieuwsbericht over de dood van de losgeslagen KGB-er staat de vader van het middenklassegezin in groep B er op dat het volkslied wordt gezongen. Aldus geschiedt.

Wanneer het 'sein veilig' wordt gegeven steekt de man van het kinderloze echtpaar in groep A van wal met een speech waar iedereen netjes naar luistert. Daarna verlaat iedereen op ordelijke wijze de bunker. In groep B is het teleprinterbericht nog niet eens volledig voorgelezen of de man die de vlag heeft mishandeld rent naar buiten. De rest doet wat rustiger aan bij het verlaten van de bunker.